Ženy ve vedoucích pozicích

MBA

Množství úspěšných žen pracujících na vysokých manažerských postech přiznává, že prokázání jejich schopností a kompetentnosti si vyžadovalo asertivní, razantní přístup a mnohdy také hlubší znalosti než měli jejich mužští kolegové. Jednu z možností, jak tyto vědomosti, ale i praktické dovednosti získat či rozšířit představuje manažerské vzdělávání.

Profesní titul MBA

Vzdělávací instituce European School of Business Management SE zajišťuje výuku devíti úzce zaměřených specializací. Po zdárném absolvování studia získáte titul MBA (Master of Business Administration). Díky obohacujícím přednáškám lektorů a nejaktuálnějším studijním materiálům, které škola poskytuje, rozšíříte své vědomosti a praktické dovednosti. Díky zaměření na praxi navíc tyto poznatky budete moci ihned využít ve své práci.

Proč studovat na ESBM

Výuka na ESBM vychází z nejnovějších poznatků a trendů, využívá Oxfordský model studia. Lektoři tak své studenty vedou ke kritickému myšlení a samostatnosti, hlavním cílem je propojení teoretického výkladu s praxí. Každý přístup, metoda a postup je aplikován na konkrétní, reálný případ. Studium je rozloženo do jednoho roku, skládá se celkem ze tří bloků. První přináší základní, všeobecný přehled ze světa managamentu, pro všechny studenty je stejný. Druhý a třetí blok si pak sestavuje každý sám podle svých preferencí a zaměření. Nabídka čítá více jak desítku modulů (předmětů).

Online studium

Zvládat práci, péči o rodinu, a náročné studium se může zdát být nadlidským úkolem. S European School of Business Management SE to ale možné je. Celkem čtyři celodenní interaktivní workshopy doplňuje e-learningové prostředí, kde jsou k dispozici všechny potřebné studijní materiály. Díky tomuto stylu výuky tak lze studovat kdykoli a odkudkoli. Podat přihlášku je možné kdykoliv v průběhu roku. K rozvíjení vašich znalostí a dovedností tak stačí pouze připojení k internetu a chuť dále se zdokonalovat a pracovat na sobě.