MBA

Ženy ve vedoucích pozicích

Množství úspěšných žen pracujících na vysokých manažerských postech přiznává, že prokázání jejich schopností a kompetentnosti si vyžadovalo asertivní, razantní přístup a mnohdy také hlubší znalosti než měli jejich mužští kolegové. Jednu z možností, jak tyto vědomosti, ale i praktické dovednosti získat či rozšířit představuje manažerské vzdělávání.