Znalost cizího jazyka vás posune dál

kurzy angličtiny

Rodný jazyk je základem, který nám život dal do vínku postupným nasloucháním, opakováním a vštěpováním do paměti. Stejným způsobem se můžeme naučit cizímu jazyku, jehož zvládnutí však většinou bývá těžší, neboť s ním nejsme konfrontování od malička. Každý nový poznatek a zkušenost nás, stejně jako osvojení si dalšího jazyku, může přivést na zajímavou a smysluplnou cestu. Otevírá nám možnosti k vysněnému povolání a seznámení se s novými lidmi.

Rozmluvte se cizí řečí s jazykovou školou Jipka

Každý z nás je originál! Někomu půjde skvěle matematika a jinému japonština, ale základem je vždy síla vnitřní motivace a pak jednoznačně dobrý učitel. Cizímu jazyku samozřejmě můžete porozumět i samostudiem, ale jste ochuzeni o odpovědi na nejasné otázky, vzájemnou komunikaci i o průběžné hodnocení pokroků.

Skvělým způsobem, jak se zdokonalit v cizí řeči, jsou profesionálně vedené lekce jazykových škol. Nyní máte výbornou příležitost přihlásit se do jarních kurzů jazykové školy Jipka, které začínají již 27. února! Nezáleží na tom, zda jste začátečníci nebo pokročilí, filozofie a systém výuky je nakloněn všem studentům s chutí a odhodláním povýšit dosavadní znalosti. Počáteční jazykový test rozhodne o přidělení studenta do nejvhodnější skupiny, v níž společně s ostatními členy stejné úrovně začíná efektivní a cílená výuka.

Výuka stavěná na míru!

Nejčastěji navštěvovanými jsou kurzy angličtiny a výuka němčiny. Lektoři vyučují v početně malých skupinkách, čímž je garantován individuální přístup a dostatek prostoru pro dotazy a práci s výukovými materiály. Zvolený jazyk se postupně stává vaší přirozenou součástí a s mírou porozumění se zvyšuje snaha a touha se zlepšovat.

Moderní a žádané jsou rovněž kurzy španělštiny a mnozí se hlásí na kurzy ruštiny, která byla součástí běžného studia starších generací. Kurzy italštiny jsou další ze 48 vyučovaných jazyků! Kromě hromadné výuky je k dispozici individuální vzdělávání přizpůsobené na míru časovým možnostem klienta.