Potřebujete přeložit oficiální listiny? Vyberte si raději soudního překladatele

globe-110775_1920

V dnešní době cestuje čím dál více mladých lidí do zahraničí, ať už za prací či za studiem. S tím souvisí také nutnost mít sebou různé důležité dokumenty, samozřejmě přeložené do úředního jazyka vybrané země. Je důležité, aby se jednalo o úředně ověřený neboli soudní překlad. I když v době moderní techniky je možné přeložit dokument takřka bez znalosti jazyka i pomocí internetové překladače, v tomto případě vám příliš nepomohou. Překladům prostřednictvím těchto překladačů je lepší se vyhnout úplně. Často bývají nepřesné a nekvalitní. Jestliže daný jazyk neovládáte, obraťte se raději na specialistu i přesto, že dokument nemusí mít úřední ověření.

Mezi takové listiny můžeme zařadit nejrůznější osvědčení, potvrzení o absolvování kurzů, povolení k sňatku, rodný list, oddací list, úmrtní list, životopis a jiné. Název úředně ověřený může trochu plést. Nejedná se o překlad ověřený notářem, ale ověřený tlumočníkem (překladatelem), který má zmocnění tuto činnost vykonávat. Je zmocněn jmenovací listinou příslušného soudu. Vlastní kulaté razítko a na Tlumočnické doložce, která budou součástí přeložené a ověřené listiny, ho otiskne a podepíše. Tlumočník může ověřovat a překládat pouze v jazyce, ke kterému má oprávnění.

Jestliže byste si chtěli nechat vyhotovit překlad mezi různými cizími jazyky, musí mít vámi vybraný tlumočník oprávnění na oba cizí jazyky. Jestliže takového tlumočníka neseženete, budete si muset nechat udělat překlad dvakrát. Nejdříve se text přeloží do jednoho jazyka a z tohoto překladu se pak následně vyhotoví úřední překlad do jazyka, který potřebujete a dokument se zkompletuje s originálem a prvním překladem. U tohoto způsobu překladu je nutné počítat s vyššími náklady.

Do provedeného úředně ověřeného překladu již nelze zasahovat a něco měnit, pokud tak neučiní sám tlumočník a rovněž nesmí tlumočník ověřovat překlad, který není jeho dílem.

Tyto dokumenty se překládají nejčastěji:

· Rodné listy, oddací listy nebo úmrtní listy

· Rozsudky nebo různé dokumenty k soudům

· Diplomy, osvědčení, vysvědčení

· Výpisy z různých rejstříků (trestní, obchodní, živnostenský)

Někdy se může stát, že potřebujete jazyk, u kterého není k dispozici vhodný překladatel. V tomto případě se provede buď běžný překlad a vystaví se doklad, který garantuje kvalitu a správnost dokumentu, ovšem je zde možnost, že dokument nebude v dané zemi uznán, protože se nejedná o oficiální ověření. Druhou možností je překlad prostřednictvím zahraničního soudního tlumočníka do používaného jazyka (angličtina, němčina a jiné.), a poté do cílového jazyka.