Jak zvládat stres?

Stres, běžná součást našeho života, má ničivý efekt, pokud zůstane nezpracován. Stres je volba. Můžete se trápit věcmi, které není v lidských silách změnit, nebo se soustředit na aktivní přístup k věcem, které dokážete ovlivnit.

Několik návodů ke zvládání stresu:

Relaxace dýcháním
Na pár minut přestaňte s činností, kterou právě děláte a soustřeďte se na své dýchání. Pozorujte svůj nádech a výdech … Pokud se budete věnovat této nenáročné relaxaci každý den, jistě pocítíte úlevu. Účinné dýchání by mělo být doprovázeno snížením vaší tepové frekvence, což si můžete ověřit na začátku a na konci relaxace.

Relaxační média
Na trhu je k dispozici nepřeberná nabídka hudebních CD, videokazet a dokonce software s relaxační tematikou.

Vizualizace
Mentální vizualizace patří k velmi účinným technikám. Uplatňuje se také ve sportu, především při tréninku atletů. Kromě toho, že ovládnete dechové cvičení, zavřete oči a představujete si místo, které je vám příjemné. V případě využití této techniky ke zvládnutí cíle (atletický výkon) přejděte k tomu, že si do detailu budete v mysli pozitivně přehrávat, váš pokus o zvládnutí cíle.

Mezi další, ale časově i fyzicky náročnější techniky patří jóga a meditace.